Στοιχεία έκδοσης

 

Στοιχεία σύμφωνα με το § 5 του νόμου για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (TMG):
ProSoLL GmbH
Bleichstr. 38
76593 Gernsbach

 

Εκπροσώπηση από:
Διευθύνων Σύμβουλος: Λάιος Ευάγγελος

 

Επικοινωνία:
Τηλέφωνο: +49 (0) 7224 6570985
Fax: +49 (0) 7224 6570986
E-Mail: info@prosoll.com

 

Εμπορικό Μητρώο:
Εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο.
Δικαστήριο Εγγραφής: Τοπικό Δικαστήριο Μάνχαϊμ
Αριθμός Εγγραφής: HRB 728939

 

ΦΠΑ:
Αριθμός ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27α του νόμου για τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας:
DE314367153

 

Επίλυση Διαφορών
Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών μπροστά σε επιτροπές διαμεσολάβησης καταναλωτών.

 

Ευθύνη για το Περιεχόμενο
Ως πάροχος υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του TMG (Γερμανικός Νόμος για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) και τους γενικούς νόμους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10 του TMG, δεν έχουμε υποχρέωση ως πάροχος υπηρεσιών να παρακολουθούμε τις μεταδιδόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να ερευνούμε περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.
Οι υποχρεώσεις για την αφαίρεση ή τον αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με το γενικό δίκαιο παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη εν προκειμένω είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή που έχει γνώση για μια συγκεκριμένη παράβαση. Εάν γίνουμε ενήμεροι για κάποια τέτοια παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το σχετικό περιεχόμενο.

 

Ευθύνη για Συνδέσμους
Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες τρίτων, για τα περιεχόμενα των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Ο αντίστοιχος πάροχος ή λειτουργός των συνδεδεμένων σελίδων είναι πάντα υπεύθυνος για τα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για δυνατές παραβιάσεις του νόμου την ώρα της σύνδεσης. Παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο την ώρα της σύνδεσης. Ωστόσο, μια μόνιμη έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι λογική χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία παραβίασης του νόμου. Εάν γίνουμε ενήμεροι για κάποιες παραβιάσεις, θα αφαιρέσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

 

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο και τα έργα που δημιουργήθηκαν από τους φορείς του ιστότοπου σε αυτές τις σελίδες υπόκεινται στο γερμανικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή, και κάθε είδους εκμετάλλευση εκτός των ορίων των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και αντίγραφα αυτής της σελίδας επιτρέπονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.
Εφόσον το περιεχόμενο σε αυτήν τη σελίδα δεν δημιουργήθηκε από τον διαχειριστή, τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων τηρούνται. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο τρίτων αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Εάν, παρόλα αυτά, γνωρίζετε κάποια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε ενημερώστε μας ανάλογα. Εάν γίνουμε ενήμεροι για οποιαδήποτε παραβίαση, θα αφαιρέσουμε αμέσως το αντίστοιχο περιεχόμενο.